UPRAWNIENIA

  1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.


  2. Uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.