ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
Świadectwo energetyczne określa energochłonność budynku wyrażoną w kWh / m2 / rok  oraz zawiera informacje na temat możliwych działań w celu jej zmniejszenia.
Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynku nowego oddawanego do użytkowania oraz budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.
Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonujemy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz  użyteczności publicznej.
Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.