PROJEKTOWANIE INSTALACJI OGRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH

Firma specjalizuje się w opracowaniu projektów:

  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji gazowych,
  • instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych,
  • kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe,
  • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • przyłączy gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferujemy rozwiązania projektowe nowoczesnych instalacji zoptymalizowanych pod względem:

  • zapewnienia oszczędnego zużycia energii przez budynek,
  • akceptowalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

W razie potrzeby, dzięki współpracy z firmami wykonawczymi, zapewniamy również zbudowanie projektowanej inwestycji.