CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE

Projektowana charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i dołączana jest do projektu budowlanego.
Charakterystyka energetyczna zawiera bilans mocy, właściwości cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.
Projektowana charakterystyka energetyczna wykazuje, że przyjęte w projekcie architektoniczno–budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne, spełniają wymagania dotyczące nieprzekroczenia granicznej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych.